Lehdistötiedote 30.1.2012 - Lumituuli Oy:n osakeannissa hyvä tulos, debentuurilaina liikkeelle

Lumituuli Oy:n osakeannissa hyvä tulos, debentuurilaina liikkeelle

Suomen ensimmäisen kuluttajien omistaman tuulivoimayhtiön osakeanti onnistui hyvin matalasuhdanteesta ja yleisesti epävarmaksi koetusta taloustilanteesta huolimatta. Lumituuli Oy:n hallitus hyväksyi 26.1.2011 kokouksessaan tehdyt osakemerkinnät. Yhtiön annissa laskettiin liikkeelle yhteensä 1645 uutta B-osaketta, jotka jakautuvat yhteensä 277 merkitsijän kesken. ”Osake-emission onnistuminen antaa hyvän pohjan yhtiön hankkeen eteenpäin viemiselle. Aiempaa suuremmat yksittäiset osakemerkinnät etenkin vanhoilta osakkailta kertovat yhtiötä kohtaan koetusta vahvasta luottamuksesta.” toimitusjohtaja Sampsa Hario toteaa.

Seuraavaksi Lumituuli Oy jatkaa pääoman keräämistä hankkeensa toteuttamiseksi laskemalla liikkeelle debentuurilainan. Lainan merkintä alkaa 1. helmikuuta 2012 ja kestää maksimissaan kaksi kuukautta. ”Lainan odotetaan tulevan merkityksi loppuun nopeasti hyvän tuoton vuoksi”, toimitusjohtaja kertoo. Tuhannen euron velkakirjoihin jakautuvalla lainalla kerätään rahoitusta tuulivoimainvestointiin 500 000 euron edestä. Kymmenen vuoden lainan laina-aika alkaa 1.4.2012, ja sille maksetaan 6 % vuotuista korkoa. Kuluja ei merkinnästä peritä.

Merkitsijän oikeudet ja hankkeen riskit on käsitelty yksityiskohtaisemmin Finanssivalvonnan hyväksymässä varsinaisessa merkintäesitteessä, joka löytyy merkintäpaikalta osoitteesta www.lumituuli.fi/merkinta.

Asiakasomisteinen Lumituuli Oy kerää pääomia yleisöltä rahoittaakseen voimalahankkeensa Lumijoella Pohjois-Pohjanmaalla. Yhtiö korvaa nykyisen pieneksi jääneen tuulivoimalansa uudella tehokkaammalla, eli kyseessä on ns. re-powering projekti. Hyväksi tuotantopaikaksi osoittautunut saari saadaan näin palvelemaan suurempaa asiakaskuntaa aiempaa taloudellisemmalla yksikkökoolla. Lumituulen uuden voimalan arvioidaan tuottavan jopa 4 - 5 GWh sähköä vuodessa, eli noin yli kolminkertaisesti verrattuna nykyiseen voimalaan. Voimalan uusimiseen liittyvä hankinta-, luvitus- ja rakennusprosessi on vielä kesken.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sampsa Hario, sampsa.hario@lumituuli.fi, p. 040-5858483
Kuvat ja logot: www.lumituuli.fi/press

Forums: