Kutsu Lumituuli Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ma 16.9. klo 17

Kutsu Lumituuli Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Lumituuli Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään maanantaina 16.9.2013 alkaen klo 17.00 yhtiön toimistolla (Eerikinkatu 27, 3. krs). Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään perjantaina 13.9. Ilmoittautua voi sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki). Mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen ja valtakirja on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi kokouspaikalla tulee ilmoittautua klo 16.55 mennessä. Edellistä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ja tilintarkastajan lausunto ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Yhtiön voimassaoleva yhtiöjärjestys on nähtävissä osoitteessa www.lumituuli.fi/yj.html. Näistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen.
2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
3. Yhtiön 18.5.2013 hallitukselle antama osakeantivaltuutus ylittää yhtiöjärjestyksessä mainitun osakepääoman enimmäismäärän ja valtuutusta ei voida toteuttaa ellei yhtiöjärjestystä muuteta.

Hallitus esittää osakkeiden ja osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismäärien poistamista kokonaan yhtiöjärjestyksestä käytännöllisyyden vuoksi.

Samalla ehdotetaan poistettavaksi määräys tilintarkastajasta ja varatilintarkastajasta, sillä laki vaatii vain yhden tilintarkastajan. Tilintarkastus siis tehdään edelleen.

a) Muutetaan yhtiöjärjestyksen 3. pykälä lukemaan:

”3. Osakepääoma ja osakkaan oikeus tuulisähköön

Yhtiöllä on A-, B- ja C-osakkeita.

Osakesarjan A tai B osake oikeuttaa ostamaan yhtiön tuottamaa tuulisähköä 500 kilowattituntia kalenterivuoden aikana. Hallitus päättää sähkön myyntihinnasta ja se seurailee pörssisähkön hintaa. Osakesarjan C äänivallaton osake oikeuttaa 20 euron vuosittaiseen etuoikeutettuun osinkoon.

Mikäli yhtiön sähköntuotanto jää jonain vuonna sellaiseksi, ettei kaikille halukkaille osakkaille riitä myytäväksi 500 kilowattituntia osaketta kohden, myydään heille osaketta kohden niin paljon yhtiön tuottamaa tuulisähköä kuin on mahdollista.”

b) Poistetaan yhtiöjärjestyksen 7. pykälä koskien tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsemista.

4. Muiden kokouksen aikana esille nousseiden asioiden käsitteleminen.
5. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 30.8.2013
Yhtiön hallitus

Hallituksen selostus olennaisista edellisen tilikauden päättymisen jälkeisistä tapahtumista

Yhtiö vahvisti yhtiökokouksessaan 18.5.2013 tilinpäätöksen vuodelta 2012, jonka mukaan yhtiön liikevaihto oli 92 301,68 euroa ja tilikauden tappio -35 583,51 euroa. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos siirretään edellisten vuosien voitto-/tappiotilille, ja ettei yhtiö jaa osinkoa vuodelta 2012.

Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Milja Eskola, Sampsa Hario, Mikko Jalas, Juhani Ikonen, Pirjo Pentikäinen ja Lauri Saarinen. Varajäseniksi valittiin Erkki Kataja ja Aarne Koutaniemi.

Yhtiö on jatkanut Iin Laitakarin tuulivoimahankkeen toteuttamista. Hankkeessa on tilattu Enercon Gmbh:lta tuulivoimala 15 vuoden huoltosopimuksella, tilattu sähkölinja ja tehty maanrakennustöitä. Tuulivoimalan arvioidaan valmistuvan käyttöön vuoden 2013 loppuun mennessä. Hankkeen rahoittamiseksi on otettu 450 000 euron pankkilaina ja 300 000 euron debentuurilaina. Hankkeen etenemistä voi seurata osoitteessa www.lumituuli.fi/ii-laitakari

Lumituulelle myönnettiin kesäkuun alussa yhteiskunnallisen yrityksen merkin käyttöoikeus.

Yhtiön hallitus on päättänyt aloittaa osakeannin yhtiöjärjestysmuutoksen käsittelemisen jälkeen, arviolta 1.10.2013. Merkintäpaikka tulee olemaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/osakeanti

Helsingissä 30.8.2013

Yhtiön hallitus

Forums: