Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen la 28.4.2018 Helsingin yliopistolla

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokous pidetään lauantaina 28.4.2018 alkaen klo 13.00 Helsingin yliopistolla (Sali 10, Fabianinkatu 33). Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään keskiviikkona 25.4. Ilmoittautua voi sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki). Mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen ja  valtakirja on esitettävä viimeistään paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi kokouspaikalla tulee ilmoittautua klo 12.55 mennessä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ja tilintarkastajan lausunto ovat viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Niistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.


Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:
1.    Kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen.
2.    Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
3.    Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen edelliseltä vuodelta. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.
4.    Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimitusjohtajalle edelliseltä vuodelta.
5.    Toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle vuodelle.
6.    Hallituksen ehdotuksen hallituksen osakeantivaltuutuksesta käsitteleminen, joka sisältää poikkeamisen osakkaiden merkintäetuoikeudesta (liitteenä).
7.    Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
8.    Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen seuraavalle vuodelle.
9.    Tilintarkastajan valitseminen seuraavalle vuodelle.
10.    Muiden kokouksen aikana esille nousseiden asioiden käsitteleminen.
11.    Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 9.4.2018
Yhtiön hallitus
 

Huom! Jos olet osakas, etkä ole saanut kutsua yhtiökokoukseen, voi olla että yhtiöllä ei ole osoitettasi. Toimita se osoitteeseen kysy@lumituuli.fi sillä emme saa osoitteita mistään muualta.

 

Forums: