Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen la 18.5.2013 Lumijoella

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokous pidetään lauantaina 18.5.2013 alkaen klo 12.00 Lumijoen koululla
(Poutalantie 1, 91980 Lumijoki). Ilmoittautuminen kokoukseen tulee
hoitaa ennakkoon, viimeistään keskiviikkona 15.5. Ilmoittautua voi
sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy,
Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki). Mahdollinen edustaja on ilmoitettava
etukäteen ja valtakirja on esitettävä viimeistään paikan päällä
ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi kokouspaikalla tulee ilmoittautua klo 11.55 mennessä.
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ja tilintarkastajan
lausunto ovat viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta nähtävissä yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html.
Niistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

Kokouksen jälkeen on mahdollisuus käydä tutustumassa Lumituulen
tuulivoimalaan Varjakassa. Pyydämme ilmoittamaan kiinnostuksesta
ilmoittautumisen yhteydessä.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin,
ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Kokouksen
laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon
esittäminen.
2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
3. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen edelliseltä
vuodelta. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä päättäminen
toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.
4. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimitusjohtajalle
edelliseltä vuodelta.
5. Toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle vuodelle.
6. Hallituksen ehdotuksen hallituksen osakeantivaltuutuksesta
käsitteleminen, joka sisältää poikkeamisen osakkaiden
merkintäetuoikeudesta (liitteenä).
7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
8. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen seuraavalle vuodelle.
9. Tilintarkastajien valitseminen seuraavalle vuodelle.
10. Muiden kokouksen aikana esille nousseiden asioiden käsitteleminen.
11. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 2.5.2013
Yhtiön hallitus

Huom!

Mikäli sait kutsukirjeen postissa, ilmoita yhtiölle sähköpostiosoitteesi, jotta säästämme ympäristöä ja yhtiön varoja.

Forums: