Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ke 13.6.2012

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokous pidetään keskiviikkona 13.6.2012 alkaen klo 18.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 7 (Fabianinkatu 33). Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään maanantaina 11.6. Ilmoittautua voi sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy, Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki). Mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen ja valtakirja on esitettävä viimeistään paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi kokouspaikalla tulee ilmoittautua klo 17.55 mennessä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ja tilintarkastajan lausunto ovat viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Niistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen.
2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
3. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2011. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.
4. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2011.
5. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2012.
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
7. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen vuodelle 2012.
8. Tilintarkastajien valitseminen vuodelle 2012.
9. Muiden kokouksen aikana esille nousseiden asioiden käsitteleminen.
10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 31.5.2012
Yhtiön hallitus

Huom!

Mikäli sait kutsukirjeen postissa, ilmoita yhtiölle sähköpostiosoitteesi, jotta säästämme ympäristöä ja yhtiön varoja.

Forums: