Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen to 4.6.2009 ja tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen to 28.5.2009

Kutsu Lumituuli Oy:n tulevaisuutta koskevaan tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen

Yhtiölle on tullut tilaisuus kasvattaa toimintaa merkittävästi, josta syystä Lumituuli Oy järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuden viikkoa ennen yhtiökokousta torstaina 28.5.2009 alkaen klo 17.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa nro 7 (Fabianinkatu 33, 3. krs). Tilaisuus on tarkoitettu vain osakkaille, mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen. Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään maanantaina 25.5. Tilaisuutta pohjustava materiaali koskien Hailuoto-Oulunsalo –tuulipuistohanketta oli yhtiökokouskutsun liitteenä ja osakkaat voivat pyytää sen yhtiöltä.

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokous pidetään torstaina 4.6.2009 alkaen klo 17.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa nro 14 (Fabianinkatu 33, 4. krs). Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään maanantaina 1.6. Ilmoittautua voi sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy, Lapinlahdenkatu 21 B 41-42, 00180 Helsinki). Mahdollinen edustaja on ilmoitettava etukäteen ja valtakirja on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisäksi kokouspaikalla tulee ilmoittautua klo 16.55 mennessä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen, tilintarkastajan lausunto ja hallituksen ehdotus osakeannin järjestämiseksi ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Niistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen.
2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
3. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2008. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto 7955,38 euroa antaa aihetta.
4. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2008.
5. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2009.
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.
7. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen vuodelle 2009.
8. Tilintarkastajien valitseminen vuodelle 2009.
9. Muiden kokouksen aikana esille nousseiden asioiden käsitteleminen.
10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 14.5.2009

Yhtiön hallitus

Lumituuli Oy:n vuoden 2008 tapahtumia

Sähköntuotanto vuonna 2008 oli yhteensä 1 261 699 kilowattituntia. Yhtiön liikevaihto oli 50 520,95 euroa ja tilikauden tulos 7 955,38 euroa. Voimalalla oli helmikuussa hyvätuuliseen aikaan merkittävä huoltokatkos hydrauliikkasensorin vian vuoksi, sekä huhtikuussa toinen muutaman viikon kestänyt vika kontaktorissa.

Yhtiö teki vuonna 2008 kolme osakeantia. Yhtiön www-sivujen kautta järjestetyssä yleisöannissa 1.4.-31.5.2008 merkittiin ensin 397 kpl B-osaketta 95 280 eurolla. Tämän lisäksi Kainuun Energia Oy ja St1 Oy merkitsivät heinäkuussa molemmat 200 kpl yhtiön B-osaketta 50 000 eurolla, yhteensä siis 400 osaketta 100 000 eurolla.

Syyskuussa 2008 yhtiö muutti toimiston Helsingissä Vironkatu 5:stä Lapinlahdenkatu 21:een.

Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään edellisten vuosien voitto-/tappiotilille, ja ettei yhtiö jaa osinkoa vuodelta 2008.

Hallituksessa toimivat Sampsa Hario (toimitusjohtaja ja sihteeri), Merja Hiltunen, Aarne Koutaniemi (puheenjohtaja), Mikko Jalas ja Janne Pietikäinen. Varajäseninä ovat toimineet Teppo Jalli ja Erkki Kauppinen.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Hallitukselle on maksettu palkkioita vuoden aikana 1 590 euroa.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Sampsa Hario. Toimitusjohtajalle on maksettu vuoden aikana palkkaa 17 400 euroa.

Yhtiön osakkeesta 53 kpl on vaihtanut omistajaa vuoden 2008 aikana.

Helsingissä 14.5.2009

Sampsa Hario
Lumituuli Oy:n toimitusjohtaja

Forums: 

Tarkennuksia ja korjauksia

Valitettavasti paperikirjeenä lähetettyyn kutsuun oli jäänyt hieman korjattavaa.

Yhtiön sähköntuotanto 2008 oli 1 261 699 kilowattituntia eikä 1 435 712 kilowattituntia.

Yhtiökokous 4.6.2009 on siirretty pidettäväksi salissa 14, ei salissa 7. Paikan päällä on opastus salista 7 saliin 14 (kerrosta ylempänä). Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 28.5.2009 pidetään salissa 7 kuten ilmoitettiin.

Mukana ei ole toimintakertomusta, jota ei laadita, sen sijaan mukana on kertomus vuoden 2008 tapahtumista.

Sähköpostitse lähetetyssä kutsussa nämä on korjattu. Pahoittelut!

Mikäli sait kirjeen postissa, ilmoita yhtiölle sähköpostiosoitteesi, jotta säästämme ympäristöä ja yhtiön varoja.