Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2022

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokous pidetään lauantaina 21.5.2022 alkaen klo 12.00 yhtiön toimistolla (Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki). Koronatilanteesta johtuen toivomme, että et osallistu kokoukseen fyysisesti, vaan etäyhteydellä internetin yli Google Meet -palvelun avulla. Voit myös antaa valtakirjan luotettavalle henkilölle, joka osallistuu puolestasi. Tilaisuudessa ei ole tarjoilua ja käsitellään vain ilmoitetut asiat.

Ilmoittautuminen kokoukseen tulee tehdä ennakkoon, viimeistään keskiviikkona 18.5. sähköpostitse (kysy@lumituuli.fi). Mahdollinen edustaja on ilmoitettava ja valtakirja esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuneille lähetetään osoite, jossa kokoukseen voi osallistua etänä.

Ennen kokousta klo 11.50 Google Meetissä pidetään ”virtuaalikahvit”, joissa selvitetään tekniset ongelmat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ja tilintarkastajan lausunto ovat ennen yhtiökokousta nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Niistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen.

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.

3. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen edelliseltä vuodelta. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.

4. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimitusjohtajalle edelliseltä vuodelta.

5. Toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle vuodelle.

6. Hallituksen ehdotuksen hallituksen osakeantivaltuutuksesta käsitteleminen, joka sisältää poikkeamisen osakkaiden merkintäetuoikeudesta (Liite 1).

7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.

8. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen seuraavalle vuodelle.

9. Tilintarkastajan valitseminen seuraavalle vuodelle.

10. Muiden kokouksen aikana esille nousseiden asioiden käsitteleminen.

11. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 5.5.2022

Yhtiön hallitus

Forums: