Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.3.2008

Kutsu Lumituuli Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kokous pidetään keskiviikkona 12.3.2008 alkaen klo 17.30 Helsingin
yliopiston päärakennuksen salissa nro 7 (Fabianinkatu 33, 3. krs). Ilmoittautuminen kokoukseen tulee hoitaa ennakkoon, viimeistään maanantaina 10.3. Ilmoittautua voi sähköpostitse tai postitse (kysy@lumituuli.fi tai Lumituuli Oy, PL 437, 00101 Helsinki). Mahdolliset valtakirjat on esitettävä ilmoittautumisen
yhteydessä.

Lisäksi kokouspaikalla tulee ilmoittautua klo 17.15 mennessä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen, tilintarkastajan lausunto ja hallituksen ehdotus osakeannin järjestämiseksi ovat nähtävissä
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi/tilinpaatokset.html. Niistä voidaan pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset.

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen, kokouksen puheenjohtajan, sihteerin,
ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen.

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.

3. Tilinpäätöksen (tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, joka
ohessa liitteenä) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2007. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto 4083,03 euroa antaa aihetta.

4. Hallituksen ehdotuksen suunnatusta osakeannista (liitteenä)
käsitteleminen.

5. Osakeannin edellyttämästä yhtiöjärjestyksen muutoksesta päättäminen.
Yhtiöjärjestyksessä ilmoitettu B-osakkeiden määrä muutetaan kiinteästä määräväliksi.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimitusjohtajalle
vuodelta 2007.

7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2008.

8. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen vuodelle 2008.

9. Tilintarkastajien valitseminen vuodelle 2008.

10. Muiden kokouksen aikana esille nousseiden asioiden käsitteleminen.

11. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 29.2.2008
Yhtiön hallitus

Hallituksen ehdotus osakeannin järjestämiseksi

Yhtiön osakkeeseen on kohdistunut viime aikoina paljon kysyntää, ja toisaalta yhtiön sähköntuotannosta myydään tällä hetkellä osakkaille vain noin kaksi kolmasosaa. Yhtiön nykyisen voimalan korvaaminen aikanaan uudella ja tehokkaammalla tai investointi toiseen voimalaan vaativat molemmat pääomia.

Yhtiön hallituksen tulkinnan mukaan Rahoitustarkastus vaatii yleisölle avoimilta yli 100 000 euron osakeanneilta antiesitteen laatimista ja hyväksyttämistä Rahoitustarkastuksella, mistä aiheutuisi yhtiölle merkittävästi kuluja. Mainittu 100 000 euron raja lasketaan 12 kk ajalta, ja sitä pienemmän annin voi järjestää vaikka vuosittain ilman esitteen laatimisvelvollisuutta.

Merkintähinnaksi ehdotetaan 240 euroa, joka on ollut viimeaikaisten kauppojen perusteella markkinahinta. Se tarkoittaa 1,5 prosentin vuosittaista tuottoa alkuperäiselle osakepääomalle.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakepääomaa korotetaan vähintään 240 eurolla ja enintään 96000 eurolla antamalla merkittäväksi vähintään 1 ja enintään 400 kappaletta uusia 240 euron hintaisia nimellisarvottomia B-osakkeita.

Hallitus ehdottaa osakepääoman korottamispäätöstä tehtäväksi yksinkertaisuuden vuoksi ja jotta tuulisähkölle saadaan uusia käyttäjiä siten, että osakkeenomistajilla ei ole merkintäetuoikeutta (suunnattu osakeanti). Mikäli kaikkia osakkeita ei merkitä ensisijaisessa merkinnässä, toissijaista merkintää ei järjestetä. Ylimerkintätilanteessa hallitus päättää miten osakkeet allokoidaan merkitsijöille periaatteenaan, että suurimpia merkintöjä leikataan ensin. Ylimerkintätilanteessa palautettavalle summalle ei makseta korkoa.

Anti järjestetään 1.4.-31.5.2008 välisenä aikana. Osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla osakkeet yhtiön pankkitilille merkintäkohtaisella viitenumerolla, jonka merkitsijä saa ennen tätä yhtiön internet-sivuilta.

Uusien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta merkitään osakepääomaan.

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään mahdollisista muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Lumituuli Oy:n vuoden 2007 tapahtumia

Sähköntuotanto vuonna 2007 oli yhteensä 1 435 712 kilowattituntia.
Yhtiön liikevaihto oli 54 780,61 euroa ja tilikauden tulos 4 939,10 euroa. Voimala toimi lähes koko vuoden normaalisti, mutta loppuvuodesta on ilmennyt vielä selvittämättömiä ongelmia vaihteiston hydrauliikkasensorin kanssa.

Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään edellisten vuosien voitto-/tappiotilille, ja ettei yhtiö jaa osinkoa vuodelta 2007.

Vuonna 2007 hallituksessa toimivat ennen yhtiökokousta Merja Hiltunen, Mikko Jalas, Juha Kiviluoma (pj.) ja Aarne Koutaniemi. Varajäseninä toimivat Milja Eskola ja Janne Pietikäinen.

Yhtiökokouksen jälkeen 22.6. hallituksessa toimivat Sampsa Hario (pj. 31.7.2007 asti, toimitusjohtajaksi valinnan jälkeen rivijäsen), Merja Hiltunen, Aarne Koutaniemi (pj. alkaen 1.8.2007), Mikko Jalas ja Janne
Pietikäinen. Varajäseninä ovat toimineet Erkki Kauppinen ja Juha Kiviluoma.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Hallitukselle on maksettu palkkioita vuoden aikana 690 euroa.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 31.7.2007 asti Aarne Koutaniemi, ja 1.8.2007 alkaen Sampsa Hario. Toimitusjohtajalle on maksettu vuoden aikana palkkaa 9 980 euroa.

Yhtiön osakkeesta 74 kpl on vaihtanut omistajaa tilikauden 2007 aikana.

Helsingissä 29.2.2008
Sampsa Hario, Lumituuli Oy:n toimitusjohtaja

Forums: 

Jos et saanut yhtiökokouskutsua...

Yhtiökokouskutsut on lähetetty ensisijaisesti sähköpostitse osoitteensa yhtiölle toimittaneille ja muille kirjepostilla. Jos et ole saanut kutsua 5.3.2008 mennessä, on yhtiöllä väärä tai vanha osoitteesi.

Jos saat kutsun kirjepostissa, harkitse sähköpostiosoitteesi toimittamista yhtiölle, jolloin luonnonvaroja ja yhtiön varoja säästyy joka kevät.