Lumituuli Oy:n osakeanti 15.12.2011-24.1.2012

Osakeannin merkintäpaikka

Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi enintään 4000 B-osaketta 260 euron hintaan kappaleelta. Näillä sivuilla voit antaa tietosi Lumituulen osakkeen merkintää varten. Varsinainen merkintä tapahtuu vasta maksaessasi osakkeen yhtiön tilille. Osakkuudet vahvistetaan 31.1.2012 mennessä.

Tällä sivulla on vain lyhennelmä. Tutustu ennen merkintää osakeantiesitteeseen, jossa yhtiö ja osakeanti ja hankkeiden riskit esitellään perusteellisemmin.

 Lumituuli Oy:n osakeanti- ja debentuurilainaesite 12.12.2011

 Osakeannin markkinointiesite

Annissa merkintöjä voivat tehdä niin yksityishenkilöt kuin yhteisötkin, niin aiemmat kuin uudetkin osakkaat.

Toimi näin

1. Lue nämä osakeannin ehdot ja virallinen antiesite huolellisesti.

2. Tee merkitsijäksi ilmoittautuminen sivun alalaidassa olevasta linkistä.

3. Jätettyäsi ilmoittautumisen saat maksuohjeen ja viitenumeron. Maksa niillä merkintäsi yhtiön tilille.

4. Muutaman päivän jälkeen maksusta näet tällä sivulla merkintämaksusi rekisteröityneen. Osakeannin päätyttyä yhtiö toimittaa ohjeet sähkösopimuksen tekemiseksi Ekosähkö Oy:n kanssa. Sähkönosto-oikeuden voi myös siirtää toiselle.

Osakeannin tausta

Lumituuli Oy toimii tuulienergian kehittämisessä ja tuotannossa. Yhtiö järjestää tämän osakeannin ja debentuurilainan rahoittaakseen vuonna 1999 rakennetun tuulivoimalansa uusimisen Lumijoella. Uusi, edellistä korkeampi 1,65 MW voimala tuottaa paikalla paremmin ja sille saa uusiutuvalle energialle maksettavan syöttötariffin. Lisää yhtiön toiminnasta kerrotaan osakeantiesitteessä.

Huomaa, että hankkeen luvitus-, hankinta- ja rakennusprosessi on vielä kesken, ja niihin liittyy toteutumisen riski.

Merkintähinta 260 euroa on ollut edellisen osakeannin merkintähinta.

Tiedot yhtiön osakkeista

Lumituuli Oy laskee liikkeelle enintään 4000 uutta B-osaketta. Osakkeet ovat nimellisarvottomia ja niiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 210,20 euroa.

Yhtiön B-osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä ostamaan yhtiön osakassähköä 500 kilowattituntia vuodessa hallituksen määräämään hintaan, joka seuraa sähköpörssin hintaa (tällä hetkellä 5,95 snt/kWh). Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päättävä elin, joka valitsee yhtiölle hallituksen ja tilintarkastajat, vahvistaa tilinpäätöksen ja muiden asioiden muassa päättää liiketoiminnan suunnasta ja varojen jaosta.

Oikeus sähkön ostamiseen alkaa 1.10.2012, kun uusi tuulivoimala on rakennettu ja oikeus mahdolliseen osinkoon alkaa 1.1.2012 alkavalta tilikaudelta. Muut osakkaan oikeudet osakkeet saavat, kun ne on merkitty Kaupparekisteriin.

Yhtiö ei ole maksanut osakkeille koskaan osinkoa. Yhtiöjärjestyksen 11. pykälän mukaan yhtiö käyttää tulonsa ensisijaisesti uusiin investointeihin tai niihin johtaviin toimiin ja osinkoa ei jaeta, ellei yhtiökokouksessa päätetä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä toisin. Mikäli osinkoa kuitenkin jaettaisiin, oikeus siihen vanhenee yleisen säännön mukaan 3 vuodessa saatavan erääntymisestä, jonka jälkeen oikeus voittoon kuuluu yhtiölle. Yhtiö ei huolehdi osingon lähdeveron perimisestä.

Yhtiön osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa ja niitä ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Osasta osakkeista on annettu osakekirja ja osakkaalla on oikeus sellaista vaatia, mutta yhtiö suosittelee ettei osakekirjoja anneta niiden katoamisen ja siitä aiheutuvien seurausten välttämiseksi. Yhtiö pitää kirjaa osakkeista ja osakkaista ja antaa tarvittaessa otteita osake- ja osakasrekistereistä.

Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun ammattimaisen kaupankäynnin (pörssikaupan) tai sitä vastaavan kaupankäyntimenettelyn kohteena, eikä niitä nykyisen lainsäädännön mukaan voi ottaa tällaisen kaupankäynnin kohteeksi.

Osakeannin ehdot

Yhtiökokous on 2.11.2011 valtuuttanut hallituksen vuoden ajaksi yhtiökokouksen päätöksestä korottamaan yhtiön osakepääomaa 1 500 000 eurolla investointien rahoittamiseksi maksullisella osakeannilla antamalla enintään 4000 uutta yhtiön B-osaketta sekä enintään 4000 uutta yhtiön C-osaketta. Merkintähinta on vähintään 260 euroa osakkeelta. Osakkaiden merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa, jolle painavana taloudellisena syynä on, että yhtiö tarvitsee pääomaa investointeihin.

Hallitus on valtuutuksen nojalla kokouksessaan 12.12.2011 päättänyt tarjota yleisölle merkittäväksi enintään 4000 uutta nimellisarvotonta B-osaketta hintaan 260 euroa kappaleelta. Osakkeiden hinnasta 210,20 euroa merkitään osakepääomaan ja loppu sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan. Näin uudet osakkeet edustavat enintään 840 800 euron osakepääomaa.

Osakeannin toteutuessa yhtiöllä on 84 A-osaketta, 4497-8497 B-osaketta ja 0 C-osaketta ja osakepääoma 990 808,89- 1 831 608,89 euroa. Merkittäväksi tarjottavat osakkeet edustavat enintään 45,90 % osakeannin jälkeisestä osakepääomasta ja 39,30 % äänimäärästä.

Osakkeenomistajilla ei ole osakeannissa merkintäetuoikeutta, ja painavana taloudellisena syynä merkintäoikeudesta poikkeamiseen on, että osakkeita tarjotaan yleisölle, jotta yhtiö saisi kerättyä investointiinsa enemmän pääomia kuin nykyisiltä osakkailta on mahdollista saada. Annissa ei anneta erillisiä merkintäoikeuksia eikä väliaikaistodistuksia yksinkertaisuuden vuoksi.

Merkintähinta on 260 euroa. Merkintähinta on määritelty edellisten osakeantien tasolle.

Merkintäaika on 15.12.2011 – 24.1.2012. Yhtiön hallitus voi myös aikaisemmassa vaiheessa keskeyttää merkinnän sen tullessa täyteen tai peruuntuessa muusta syystä. Osakemerkintä tapahtuu ilmoittamalla ensin yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, tilinumero) tällä sivulla www.lumituuli.fi/merkinta, ja sen jälkeen maksamalla osakkeet yhtiön pankkitilille merkintäkohtaisella viitenumerolla, joka lähetetään myös sähköpostitse. Maksu on suoritettava viitenumerollisena ja 24.1.2012 mennessä, jotta se ehtii ajoissa yhtiölle. Muutoin merkintä ei ole voimassa. Merkintää ei voida tehdä eikä maksaa muulla tavoin.

Hallitus päättää osakemerkintöjen lopullisesta hyväksymisestä 31.1.2012 mennessä periaatteenaan, että omistuksen keskittymistä pyritään välttämään. Hallitus ratkaisee harkintansa mukaan ali- ja ylimerkintätilanteissa keille osakkeita annetaan tai miten merkintöjä leikataan. Tieto merkintöjen hyväksymisestä lähetetään sähköpostitse ja mahdollisten ylimääräisten maksujen palautus tapahtuu kolmen viikon kuluessa osakeannin päättymisestä. Palautettaville määrille ei makseta korkoa.

Kaikki antiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lumituuli.fi ja yhtiön toimistolla osoitteessa Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki.

Tähän osakeantiin sovelletaan Suomen osakeyhtiölakia ja arvopaperimarkkinalakia, sekä valtiovarainministeriön asetusta eräistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:ssä ja kiinteistörahastolain 22 §:ssä tarkoitetuista esitteistä (818/2007).

Osakeannissa merkittävistä osakkeista ei tarvitse merkittäessä maksaa varainsiirtoveroa.

Lisätietoja

Yhtiön yhtiöjärjestyksen ja aiemmat tilinpäätökset löydät näiltä www-sivuilta. Yhtiö lähettää jäljennökset näistä pyydettäessä.

Tarvitsemasi osakkeiden määrän voit laskea tuulisähkölaskurilla.

Muita lisätietoja yhtiöstä löydät etenkin ylävalikon kohdasta Yhtiö.

Kysymyksiisi vastataan nopeiten sähköpostitse osoitteessa kysy@lumituuli.fi ja osakeantiin liittyvissä kysymyksissä voit myös soittaa kehityspäällikkö Timo Lahdelle, p. 050-3278196

Yhtiön toiminnasta vastaa toimitusjohtaja Sampsa Hario, sähköposti sampsa.hario@lumituuli.fi

Mikäli tarvitset luottoa Lumituulen osakkeiden merkitsemiseen, ne käyvät Eko-Osuusrahan (www.eko-osuusraha.fi) myöntämän luoton vakuudeksi. Yhteydenotot Marika Lohi, lohi@kaapeli.fi ja p. 050-357 4661

Merkintöjen perumisoikeus tietyissä tilanteissa

Arvopaperimarkkinalain mukaan esitettä tulee täydentää, mikäli käy ilmi ennen tarjousajan päättymistä, että siinä on olennainen virhe tai puute. Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita ennen esitteen täydennyksen julkistamista, on annettava oikeus peruuttaa päätöksensä kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun esitteen täydennys on julkistettu. Rahoitustarkastuksella Finanssivalvonnalla on oikeus erityisestä syystä päättää peruutusoikeuden määräajaksi enintään neljä (4) pankkipäivää. Ohjeet peruutuksen tekemiseksi annetaan esitteen täydennyksen yhteydessä. Esitteen mahdollinen täydennys tullaan julkistamaan samalla tavalla kuin itse esite.


Voit jättää merkintätietosi myös kirjautumatta, mutta silloin et voi seurata näillä sivuilla maksusi rekisteröitymistä.

Sisäänkirjaudu tästä

Merkintää ei voi tehdä, sillä nyt ei ole merkintäaika.

 Jaa Facebookissa